CNAIR – DRDP Craiova: Câștigătorii licitației de 80 de milioane de euro au fost desemnați după… studierea unui site!

Licitația cu cântece de 80 de milioane de euro (fără TVA) de la CNAIR – DRDP Craiova capătă conotații hilare: după ce câștigătorul desemnat pentru patru dintre cele șase contracte – General Trust Argeș – ar fi ofertat prețuri maxime tocmai ”pentru a nu câștiga (sâc!)”, aflăm că unii dintre ofertanți au fost eliminați după ”analizarea site-ului Cestrin”! Înțelegem acum că pregătirea și documentarea de bază ale angajaților CNAIR – DRDP Craiova, care atribuie contracte de mii de milioane de euro, nu sunt suficiente și că, dacă nu ar fi consultate diverse pagini web, acești bani ar ajunge la cine nu trebuie!
Culmea este că acest CESTRIN – în fapt, un laborator de asistență pentru marcajele rutiere – aparține chiar… CNAIR, aceasta fiind și marea descoperire a angajaților DRDP Craiova după ”analizarea site-ului”. A propriului site, adică… Din acest moment, considerăm că orice comentarii cu privire la competența acestor lucrători de a ”înmâna” cuiva 100 de milioane de euro – bani publici – ar fi de prisos.
Însă nici măcar această ”descoperire” în sine nu reprezintă cea mai mare realizare a DRDP – Craiova. 
După concluzia de mai sus, membrii comisiei de licitație au decis ca ofertanții care au contracte cu prestatorul CESTRIN – atenție, acesta nu este un subcontractant definit ca atare în legea achizițiilor publice, ci un simplu furnizor de servicii adiacente, autorizat de CNAIR să încheie contracte și să încaseze mălai pentru serviciile prestate – să fie eliminați pe motiv de conflict de interese. Și explică, invocând art. 59 din Legea achizițiilor publice: ”Deoarece prin eventuala atribuire a contractului de achiziție publică către acest ofertant, CU SIGURANȚĂ CNAIR SA prin CESTRIN are un interes financiar și economic care AR PUTEA FI PERCEPUT ca element care compromite imparțialitatea ori independența sa în contextul procedurii de atribuire”.
Să aruncăm un ochi pe Legea achizițiilor publice…
Art. 62 din Legea 98/2016 spune:
(1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de
interese.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.
(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului /candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante.
Așadar, până la excluderea ofertelor ”inculpaților”, era obligatorie parcurgerea mai multor etape, peste care, însă, exultând după aflarea marelui adevăr CESTRIN, meseriașii CNAIR – DRDP Craiova au trecut.
Ocazie cu care l-au supărat tare și pe Spătaru, care venise la licitație ca să NU câștige!