Auditorii au sesizat Parchetul pentru prejudiciul de la Pielești

Camera de Conturi Dolj a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu privire la presupusa săvârșire a unor fapte penale de către persoane din aparatul administrativ al comunei Pielești, în 2020, pe vremea primarului Dan Viorel Dică. În urma auditului financiar din martie-aprilie 2021, realizat de controlori pentru exercițiul bugetar al anului precedent, a reieșit că Primăria Pielești ar fi făcut plăți nelegale de zeci de miliarde de lei vechi, pentru finanțarea investițiilor, prin acceptarea la plată a unor situații de lucrări cuprinzând date nereale sau prețuri unitare majorate nejustificat, prin efectuarea de plăți fără documente justificative sau prin neconstituirea garanției de bună execuție.
De altfel, într-un raport al Camerei de Conturi, din 2021, sunt exemplificate câteva investiții în cazul cărora auditorii au constatat diverse abateri: la obiectivul de investiții „Extindere canalizare com. Pielești, sat Pielești” s-au constatat plăți nelegale în sumă de 415 mii lei, cauzate de decontarea unor repere neexecutate în totalitate (306 mii lei), executate în alte condiții tehnice (65 mii lei), respectiv conținând costuri unitare supraevaluate (44 mii lei);
– la obiectivul de investiții ”Sistem centralizat canalizare menajeră și stație de epurare – tronson DJ 641, com. Pielești, Jud. Dolj” s-au constatat prejudicii în sumă de 244 mii, cauzate de obligarea entității la plata de daune interese și cheltuieli de judecată;
– la obiectivul de investiții „Amenajare spații comerciale piață agroalimentară” s-au constatat plăți nelegale în sumă de 149 mii lei, cauzate de decontarea unor lucrări neexecutate; – la obiectivul de investiții „Executare cămine pentru branșamente apă și apometru str. Gheorghiță Geolgău” s-au constatat plăți nelegale în sumă de 116 mii lei, cauzate de decontarea unor repere executate în alte condiții tehnice decât cele prevăzute de caietul de sarcini”.
Revenim